In oktober 2021 organiseren Rotary Club Hoogeveen en Rotary Club Hoogeveen-De Wolden een RYLA (Rotary Youth Leadership Award) in de Steenbergerhoeve in Zuidwolde (Dr.). Binnenkort leest u hier meer over.

Wat is het RYLA weekend?

Tijdens het RYLA weekend krijgen 30 jongeren tussen de 18 en 28 jaar een intensieve training. Hen wordt een spiegel voorgehouden, ze worden geconfronteerd met zichzelf, ontdekken hun eigen talenten en leren van elkaar. In dat proces worden ze begeleid door een persoonlijke coach. Een pittig weekend waar de deelnemers als young professionals uitkomen!

Het weekend vindt plaats op de Steenbergerhoeve in Zuidwolde. Elke dag worden uitdagende activiteiten georganiseerd, waarbij onder andere hun leiderschapskwaliteiten op de proef worden gesteld. Het weekend wordt afgesloten met een debat waar de vonken vanaf vliegen. Uiteindelijk wordt daarbij één talentvolle jongere als winnaar uitgekozen.

 

Wat vragen wij van u?

Vanuit Rotary stimuleren wij maatschappelijke betrokkenheid in de regio, alsook de uitwisseling van kennis en ervaring. We zien graag dat jonge talenten ook een leuke baan vinden in de eigen regio! Bent u op zoek naar jong talent om uw bedrijf te versterken? Of is er iemand in uw bedrijf die u graag ziet doorgroeien naar een ‘young professional’? Doet u dan mee als bedrijf en meldt u aan!

Deelname aan het RYLA weekend kost voor een jongere € 550,-. € 50,-- daarvan betaalt de jongere zelf, we vragen u € 500,-- te betalen. U investeert in jong talent!

 

Wat krijgt u ervoor terug?

U investeert in de volgende generatie medewerkers! Tevens krijgt u de kans om uw bedrijf in contact te brengen met talentvolle jonge mensen. En vanzelfsprekend levert het u goodwill op wanneer u (klein)kinderen van uw medewerkers zo’n mooie kans op persoonlijke groei geeft. Heel praktisch dan ook: u mag verwachten dat uw kandidaat wat terug doet voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld door een presentatie te geven over zijn of haar in het weekend opgedane ervaringen. Of door ambassadeur te zijn voor uw bedrijf wanneer u een nieuwe medewerker zoekt.

 

Hoe vindt u een geschikte kandidaat?

U mag zelf iemand aandragen. Heeft u net een enthousiaste jongere aangenomen of is een (klein)zoon of (klein)dochter van één van uw medewerkers enthousiast over dit weekend? En is hij/zij tussen de 18 en 28 jaar? Geef hem/haar dan op! Geen geschikte kandidaat binnen uw netwerk? Geen probleem. Dan koppelen wij uw bedrijf aan een van de jongeren die zich individueel hebben opgegeven. Zie de bijlage voor de flyer die wij verspreiden om jongeren te werven.

 

Wilt u meer informatie?

Stuurt u dan een berichtje naar Harmen Slump, email h@2sf.nl.

 

Wij rekenen op uw enthousiaste reactie!

 

Voor meer info vraag de club-secretarissen of een Rotary-lid van de clubs.