Roelof van Echten College leest, samen met Bibliotheek, Rotary Hoogeveen en schrijvers:
RvEC en Bibliotheek Hoogeveen verlengen samenwerking

Lezen is van cruciaal belang voor de ontwikkelingskansen van leerlingen. De afgelopen jaren hebben het Roelof van Echten College en de Bibliotheek Hoogeveen daarom nauw samengewerkt met taal- en leesbevordering als belangrijkste speerpunt. En met succes. Dinsdag 26 mei j.l. ondertekenden beide partijen daarom opnieuw een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vier jaren.

Verschillende onderzoeken tonen het aan: hoe meer leerlingen lezen, hoe beter hun schoolprestaties en hoe groter de kansen op maatschappelijk succes. Lezen is een investering voor nu en voor later, voor alle schoolniveaus, voor taalsterke en taalzwakke leerlingen. Het Roelof van Echten College zet daar samen met de bibliotheek stevig op in. De afgelopen jaren organiseerden school en bieb diverse activiteiten om het lezen te bevorderen zoals schrijversbezoeken en voorleesprojecten voor leerlingen en een workshop jeugdliteratuur voor docenten. Ook stelde de bibliotheek en een groot aanbod boeken beschikbaar voor leerlingen van de school.

Leeslokaal
De succesvolle samenwerking kreeg 26 mei j.l. een vervolg. De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in een passende ambiance, namelijk het nieuwe leeslokaal van locatie Bentinckspark. Want lezen stimuleer je met aantrekkelijke boeken én in een stimulerende leesomgeving.
Rotary Hoogeveen wilde dit initiatief graag ondersteunen en heeft het mogelijk gemaakt om in het leeslokaal een bijpassend leesmeubel te plaatsen. Hierin kunnen boeken overzichtelijk worden gepresenteerd en is er tegelijkertijd zitruimte voor leerlingen. Bij de montage bleken leerlingen meteen enthousiast. Dit leesmeubel werd op 26 mei j.l. officieel in gebruik genomen.

Naast deze formele activiteiten gaat het bij leesbevordering natuurlijk om de leerling. De brugklassers maakten daarom deze ochtend in eigen klas kennis met twee succesvolle schrijvers Dirk Bracke en Danielle Bakhuis.