Afrika nu vrij van polio

In het terugdringen van de kinderziekte polio is deze week een historische stap gezet: ruim een jaar lang zijn er op het gehele continent Afrika geen nieuwe gevallen van polio geconstateerd. Rotary in Nederland blijft zich inzetten om te bewerkstelligen dat de besmettelijke ziekte polio wereldwijd geheel verdwijnt.

 

Tot voor korte waren er nog maar drie endemische landen, Nigeria, Pakistan en Afghanistan waar polio nog nooit weg was geweest. In Nigeria is het nu een jaar geleden dat het laatste nieuwe geval werd vastgesteld, de langste periode in de geschiedenis van Nigeria zonder een nieuwe besmetting door het poliovirus. Daarmee is heel Afrika vrij van nieuwe gevallen van polio. Als ook in Pakistan en Afghanistan geen nieuwe poliogevallen meer voorkomen, kan de hele wereld officieel poliovrij verklaard worden.

“Dit is heel belangrijk nieuws op weg naar een poliovrije wereld”, zegt de Nieuwegeinse arts Albertine Perre. Als vrijwilliger leidde zij namens Rotary in Nederland vele hulpacties in onder meer India en Pakistan met als doel kinderen te vaccineren tegen polio.

De cijfers tonen aan dat de wereldwijde Rotaryactie End Polio Now effect heeft. Perre: “Toen Rotary dertig jaar geleden het initiatief nam om polio uit te bannen, waren er jaarlijks 350.00O nieuwe poliogevallen in zeker 125 landen. In de twee laatste endemische landen Afghanistan en Pakistan waren er in 2015 tot nu toe slechts 34 nieuwe poliogevallen. We kunnen dus met recht zeggen dat een poliovrije wereld nu echt in zicht is”.

Rotary in Nederland gaat in de komende jaren door om zowel door persoonlijke, vrijwillige inzet als door fundraisingacties de campagne tegen polio voort te zetten. Perre: “De vaccinatiegraad moet nu overal op een veilig hoog peil blijven. Nog twee jaar geen nieuwe poliogevallen meer en dan is Nigeria en daarmee ook het hele continent Afrika officieel poliovrij. Dat is toch een groot geschenk voor de kinderen in Nigeria en het hele continent Afrika?”